środa, 25 maja 2016

Konstrukcja plot z plastyku na plot i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Stawianie ogrodzenia PCV na plot i furtkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku wypadków.

Sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu oraz planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji plot z Winylu na plot i bramkę ze sztachet potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane balustrady plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku kiedy projektowane ploty z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekmoże grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz